Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent d’ús i aplicació de les TIC (cat)

  Ús i aplicació de les TIC Codi:  20.500    Crèdits:  6
  Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l’assignatura   Consulta del model d’avaluació   Avaluació final
  Nota important: La informació d’aquesta pàgina té valor orientatiu, no és vinculant en cap dels apartats i correspon a les característiques de l’assignatura en el darrer semestre actiu amb docència. Per a poder concretar la informació referent als objectius, els continguts, els materials, la metodologia, l’avaluació i les dates clau d’aquesta assignatura heu de consultar el Pla docent, que tindreu disponible a l’aula corresponent al començament del semestre, dins de l’apartat Planificació.
  • DESCRIPCIÓ

  L’assignatura Ús i Aplicació de les TIC (UATIC), de 6 crèdits ECTS, que forma part del bloc de matèries de formació bàsica del Grau de Criminologia, i transversal de la universitat, té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l’adquisició de la competència pròpia de la UOC “Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional“. Aquesta competència comprèn l’ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

   

  L’assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d’un projecte virtual en grup, sobre un tema vinculat a l’àmbit de les TIC, es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures al llarg del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

  Amunt

  • INFORMACIÓ PRÈVIA A LA MATRÍCULA

   

  Es recomana que curseu l’assignatura UATIC durant el primer semestre dels estudis de Criminologia. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d’aprenentatge a la resta d’assignatures del Grau.

  Amunt

  • OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

  Aquesta assignatura té per objectiu dotar-vos d’una base de coneixements i competències en TIC a nivell acadèmic i professional treballant les següents competències específiques:

  • Cercar i localitzar informació a la xarxa.
  • Tractar i elaborar la informació digital.
  • Presentar i difondre la informació digital.
  • Adquirir estratègies de comunicació a la xarxa.
  • Dominar les funcions bàsiques de tecnologia digital.
  • Planificar i gestionar un projecte virtual.
  • Adquirir una actitud digital cívica.
  • Adquirir habilitats de treball en equip en xarxa.

  Amunt

  • CONTINGUTS

  L’assignatura treballa un conjunt de continguts de tipus reflexiu, metodològic i instrumental que faciliten l’adquisició de les competències específiques en TIC. Els continguts més instrumentals no posen l’èmfasi en el domini de l’eina, sinó en la seva aplicació en situacions específiques de l’àmbit de estudi.

  Continguts reflexius:

  • Ús racional i crític de les TIC
  • Aplicació de les TIC en l’àmbit de l’estudi
  • La xarxa social
  • L’actitud digital

  Continguts metodològics:

  • Planificació i gestió de projectes virtuals
  • Treball en equip en entorns virtuals
  • Estils de comunicació a la xarxa

  Continguts instrumentals:

  • Nocions bàsiques de la tecnologia
  • Cerca, localització, tractament i presentació de la informació digital

  Amunt

  • CONSULTA DELS MATERIALS DE QUÈ DISPOSA L’ASSIGNATURA
  Material Suport
  Redacció de treballs en format electrònic Web
  Nocions de tecnologia digital Web
  Els marcadors socials Web
  Orientacions sobre els debats virtuals Web
  La wiki com a suport del treball col·laboratiu Web
  @ctitud digit@l Web
  El projecte virtual Web
  Bases de dades jurídiques Web
  Excel per l’economia i l’empresa Web
  GoogleDocs, un paquet ofimàtic com a suport del treball col·laboratiu Web
  Procés de cerca i localització de la informació per Internet Web
  Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
  Guia d’eines ofimàtiques Web
  Treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic Web
  Responsabilidad social corporativa: su dimensión laboral PDF
  Tractament digital de dades numèriques amb CALC Web

  Amunt

  • CONSULTA DEL MODEL D’AVALUACIÓ
  Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l’avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l’assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + Pr.
  Fórmula per obtenir la qualificació final d’avaluació continuada (FC)
  Tota la informació referent al model d’avaluació s’explica en el apartat Avaluació Final d’aquest mateix pla docent.
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Tota la informació referent al model d’avaluació s’explica en el apartat Avaluació Final d’aquest mateix pla docent.

  Amunt

  • AVALUACIÓ FINAL

  L’assignatura s’avalua únicament a partir de l’avaluació continuada (AC) i la pràctica.

  La nota final de l’assignatura es calcularà de la següent manera

  FA=FC = Nota AC i pràctica = 0,7 * (Nota d’AC) + 0,3 * (Nota Pràctica).

  Només es farà aquest càlcul si l’AC i la Pràctica estan presentades i superades amb nota igual o superior a 5.

  En el cas de no presentar l’AC o la Pràctica, la qualificació final de l’assignatura serà suspesa (D).

  En el cas de suspendre la l’AC o la Pràctica, la qualificació final de l’assignatura serà la nota de la part suspesa.

  La  FC serà la nota final de l’assignatura (NFA).

  Amunt

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.