Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  Pla docent d’execució i dret penitenciari (cat)

  Informació de l’assignatura

  Execució i dret penitenciari Codi:20.512    Crèdits:6
  Consulta de les dades generalsDescripcióL’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

  Objectius i resultats d’aprenentatge

  Continguts

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura

  Consulta del model d’avaluació

  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.
  • Descripció

  En aquesta assignatura es plantegen les qüestions fonamentals relatives a l’execució de les sancions penals, especialment les referides al seu règim jurídic. L’enfocament que s’adopta és globalitzador, en el sentit de considerar les diverses classes de sanció penal, a partir d’un estudi comparatiu del diversos sistemes penals europeus i una anàlisi més aprofundida del

  Dret espanyol. Aquesta és l’orientació que més s’adequa als estudis de Criminologia, on poder oferir un coneixement del funcionament de l’execució és bàsic, atesa la importància que assoleix aquest element del sistema de justícia penal en la recerca criminològica i en el disseny, avaluació i revisió crítica de la política criminal.

  La distribució en mòduls s’estructura d’acord amb una diferenciació entre els dos grans grups de sancions, les penes privatives de llibertat i les sancions de compliment en la comunitat. L’estudi de les primeres ens durà a abordar una de les disciplines normatives bàsiques en l’àmbit de les ciències penals, com és el Dret penitenciari. Per això tractarem les qüestions centrals relatives a l’autonomia

  del Dret penitenciari i la seva relació amb altres disciplines. En el Dret espanyol, aquesta matèria s’ha pogut estructurar en els darrers anys a partir dels continguts de la Llei Orgànica General penitenciària, que ha transformat radicalment el sistema penitenciari. Per això estudiarem aquesta norma bàsica, així com els seus complements més importants, que són el Codi penal de 1995 amb les seves reformes de 2003 i 2010 i el Reglament

  penitenciari de 1996. No deixarem de banda la jurisprudència constitucional, que ha contribuït a perfilar l’estatut jurídic del reclús sobre la base de la idea de conservació dels drets fonamentals no afectats per la condemna. Pel que fa a les penes i mesures de compliment en la comunitat abordem d’una manera especial l’estudi de la problemàtica relativa a l’execució de les penes que han estat objecte darrerament d’un desenvolupament

  normatiu, com els treballs en benefici de la comunitat i la localització permanent, i la mesura de seguretat de llibertat vigilada introduïda a la reforma penal de 2010.

   

  Amunt

  • L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis
  Té  continuïtat respecte a l’assignatura de Dret penal – part general i per tant es recomana el seu estudi previ.

   

  Amunt

  • Objectius i resultats d’aprenentatge
           Competències:
  1. Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte.

  2. Ser capaç d’informar i assessorar en matèria

  de mesures penals alternatives i execució de penes

           Objectius d’Aprenentatge:
  1. Assolir un coneixement bàsic dels aspectesessencials respecte al sistema de sancions penals i a l’execució penal.
  2. Comprendre la rellevància de l’execució penal en el funcionament del sistema de justícia penal i en el conjunt de les ciències penals.
  3. Conèixer els continguts del Dret penitenciari espanyol establerts en la llei penitenciària i en la resta de normativa aplicable.
  4. Disposard’eines teòriques per reflexionar críticament sobre el sentit, la funció i el contingut de les penes privatives de llibertat i la resta de sancions penals.
  5. Disposar de les eines teòriques i dels coneixements necessaris per poder resoldre els problemes que es plantegen en la gestió de les activitats del règim i el tractament penitenciari.
  6. Conèixer els principis i les normes relativesa l’execució de les penes i mesures de compliment en la comunitat i disposar de les eines teòriques necessàries per resoldre la problemàtica que planteja la seva gestió per part dels actors amb competència en l’execució.

   

  Amunt

  • Continguts
           Continguts bàsics:
   
   
  1: Sancions penals i execució penal
  2: Les penes privatives de llibertat i la seva execució. Els establiments penitenciaris
  3: Règim penitenciari. Inclòs règim disciplinari

  4:

  Tractament penitenciari i llibertat condicional

  5: L’execució judicial. El Jutge de Vigilància penitenciària
  6: L’execució de les sancions penals de compliment en la comunitat
  7: L’execució de les mesures de seguretat. Especial referència a la mesura de llibertat vigilada.

   

  Amunt

  • Consulta dels materials de què disposa l’assignatura
  Material Suport
  Execució i dret penitenciari Web
  Execució i dret penitenciari PDF

   

  Amunt

  • Consulta del model d’avaluació
  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluaciócontínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’unexamen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver

  superat l’AC.

  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura:Els estudiants que s’avaluïn de la PS:AC 60% – PS 40%

  Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC)

  Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS).

  Els estudiants que s’avaluïn de l’EX:

  AC 35% – EX 65%

  Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4).

  Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

  En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.

   

   

  Amunt

   

   

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.