Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent d’anàlisi de dades (cat)  Informació de l’assignatura

  Anàlisis de dades Codi: 
  20.532    Crèdits: 
  6
  Consulta de les dades generals  

  Descripció  

  L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis  

  Camps professionals en què es projecta  

  Coneixements previs  

  Continguts  

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura  

  Consulta del model d’avaluació  

  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.
  La metodologia en general i l’estadística en particular són una eina imprescindible per a resoldre problemes i prendre decisions en qualsevol context científic. L’assignatura Anàlisi de Dades és la primera assignatura que permetrà a l’alumne apropar-se al procés d’anàlisi de les dades obtingudes en un context científic. Aquesta assignatura, continuació de l’assignatura Mètodes Quantitatius d’Investigació Criminològica, aprofundeix en els detalls
  del procés d’elaboració i tractament de les dades que aquests tipus de dissenys permeten obtenir.
  L’objectiu serà que l’estudiant pugui assolir coneixements elementals sobre la manera de planificar, analitzar i interpretar de manera rigorosa i amb les tècniques estadístiques apropiades, les dades obtingudes amb els dissenys d’investigació en qualsevol de les seves modalitats.

  Donat el caràcter instrumental d’aquesta matèria, a més de facilitar les eines conceptuals, es proporcionaran
  també, els elements necessaris per poder analitzar de manera crítica els resultats i procediments estadístics empleats en els diferents informes d’investigacions (articles, informes, llibres, tesis, etc.) que puguin ser del seu interès.


  Amunt

  Aquesta assignatura ha estat dissenyada assumint que s’han cursat prèviament les assignatures Metodologia de les Ciències SocialsMètodes quantitatius d’investigació criminològica, i per tant, que es tenen consolidats els conceptes bàsics de la metodologia d’investigació en criminologia. 


  Amunt

  Atès el caràcter instrumental d’aquesta assignatura, els seus continguts són aplicables a qualsevol àmbit de la criminologia, especialment el bàsic, però també l’aplicat.


  Amunt

  Els continguts de l’assignatura s’han dissenyat assumint que s’ha cursat prèviament l’assignatura Mètodes quantitatius d’investigació criminològica.


  Amunt

  1.-Conceptes
  2.-Organització de les dades d’una mostra: representacions gràfiques
  3.-Mesures de tendència central i de dispersió
  4.-Introducció a la probabilitat
  5.-Estimació de paràmetres: distribució mostral
  6.-Introducció al
  contrast d’hipòtesis
  7.-Prova de khi quadrat
  8.-Contrastos d’hipòtesis per a una mostra independent o més
  9.-Contrastos d’hipòtesis per a dues mostres relacionades
  10.-Relació entre dues variables quantitatives o numèriques


  Amunt

  Material Suport
  Estadística: prendre decisions a partir de dades (vídeos) Vídeo
  Anàlisi de dades Web
  Anàlisi de dades PDF


  Amunt

  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació
  contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un
  examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver
  superat l’AC.

  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

   
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura:

  Els estudiants que s’avaluïn de la PS:

  AC 60% – PS 40%
  Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC)
  Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS).

  Els estudiants que s’avaluïn de l’EX:

  AC 35% – EX 65%

  Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4).
  Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.
  En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.


  Amunt  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.