Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de sociologia del dret (cat)

  Informació de l’assignatura
  Sociologia del Dret Codi: 
  20.524    Crèdits: 
  6
  Consulta de les dades generals  

  Descripció  

  L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis  

  Objectius i resultats d’aprenentatge  

  Continguts  

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura  

  Consulta del model d’avaluació  

  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.

  L’assignatura consisteix en l’estudi de la Sociologia jurídica com a disciplina orientada a facilitar eines per l’anàlisi dels fenòmens jurídic-polítics, amb una vocació interdisciplinar. Permet estendre ponts entre les Ciències socials i jurídiques i afavorir la interconnexió de la criminologia amb matèries que podríem anomenar “frontereres”, com la Ciència
  política, les Ciències de l’Administració, l’Antropologia jurídica, i la Sociologia del control social.


  Amunt

  La seva naturalesa interdisciplinària fa que estigui vinculada tant amb les assignatures jurídiques com amb les sociològiques. Per aquesta raó és recomanable l’estudi previ de les assignatures Introducció al Dret, Introducció a la Sociologia i Fonaments de Criminologia.


  Amunt

  – Competències:

  1. Analitzar el fenomen criminal des d’una perspectiva empírica i interdisciplinària.

  2. Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en què es desenvolupa.

  3. Aportar informació i coneixement criminològic a l’anàlisi d’una situació o cas concret.

  – Objectius d’aprenentatge:

  1. Identificar i fer operatius els plantejaments
  i eines analítiques de la Sociologia jurídica.
  2. Explorar i aconseguir informació elemental sobre els orígens i desenvolupament d’aquesta disciplina.
  3. Obtenir un coneixement bàsic sobre el tractament del dret com a fenomen social i mecanisme de control en la teoria social i en les teories sociològiques del dret.
  4. Ser capaços d’analitzar des d’una perspectiva interdisciplinar les diferents dimensions socials dels fenòmens i les institucions jurídiques.
  5. Conèixer les teories
  del canvi social i les seves interrelacions amb el canvi jurídic, parant esment en la utilització del dret com a instrument de transformació social.
  6. Ser capaços d’aprofundir en l’anàlisi del dret com a mecanisme de control social, parant esment en la incidència de les transformacions jurídiques en aquest àmbit.
  7. Coneixement dels resultats assolits per la recerca socio-jurídica en alguns dels principals camps d’aplicació de la mateixa.


  Amunt


  I. Perspectiva socio-jurídica sobre el Dret

  1. Dret i societat. Aproximacions al seu estudi
  2. Orígens de la Sociologia jurídica
  3. Orientacions de la Sociologia jurídica: Un intent de síntesi
  3. Quina Sociologia jurídica?

  II. Dret i poder en la teoria social
   
  1. El dret a la Teoria social
  2. Projeccions sociojurídiques de les teories conflictualista i del consens

  2.1 Teories del conflicte
  2.2. El paradigma del consens en la teoria social: Teories funcionalistes
  2.3. Conclusions crítiques i perspectives
  3. Alguns temes i cruïlles sociojurídiques de la teoria social
  3.1. Canvi social i canvi jurídic
  3.2. Dret i control social
  3.3 Perspectiva de gènere

  III. La recerca empírica en l’àmbit de la sociologia jurídica

  1. La recerca empírica en l’àmbit sociojurídic
  2. Els camps
  d’aplicació de la recerca sociojurídica
  3. Algunes qüestions metodològiques
  4. La recerca sociojurídica
  5. Anàlisi d’algunes recerques sociojurídiques
  5.1. Baròmetres i enquestes d’opinió sobre l’Administració de justícia i les professions jurídiques (Enquestes mitjançant qüestionari)
  5.2. Dret i exclusió en les experiències migratòries (Investigació qualitativa)
  5.3. Actituds dels espanyols davant la justícia penal (Investigació secundària)
  5.4.
  L’Administració de justícia davant la immigració i la violència de gènere (Anàlisi de contingut)

  IV. Teoria sociojurídica del dret

  1. Cap a una teoria sociojurídica del dret
  2. Velles i noves funcions socials del dret
  3. Dret regulatiu
  4. Pluralisme jurídic
  5. Globalització i dret
  6. Resolució de conflictes
   


  Amunt

  Material Suport
  Sociologia jurídica Web
  Sociologia jurídica PDF


  Amunt

  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació
  contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un
  examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver
  superat l’AC.

  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

   
  Fórmula per obtenir la qualificació final de l’assignatura (FA)
  Fórmula per a obtenir la nota final de l’assignatura:

  Els estudiants que s’avaluïn de la PS:

  AC 60% – PS 40%
  Nota mínima AC = 5 (cal haver superat l’AC)
  Nota mínima PS = 3,5 (en cas de no assolir la nota mínima a la PS, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS).

  Els estudiants que s’avaluïn de l’EX:

  AC 35% – EX 65%

  Aquest creuament només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota d’EX (que ha de ser, com a mínim, de 4).
  Quan no sigui aplicable el creuament, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.
  En cas d’AC no aprovada, la nota final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX.


  Amunt


  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.