Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de psicologia criminal (cat)


  Psicologia criminal Codi:
  20.527    Crèdits:
  6
  Consulta de les dades generalsDescripcióL’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

  Camps professionals en què es projecta

  Coneixements previs

  Objectius i competències

  Continguts

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura

  Consulta del model d’avaluació

  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.
  • Descripció

  Psicologia criminal és una assignatura clau en els estudis en Criminologia que s’ocupa principalment de l’anàlisi del comportament antisocial i delictiu i de l’estudi de la ment criminal i dels processos cognitius i conductuals que porten a un individu a l’activitat delictiva i/o desviada. En definitiva, i des del coneixement científic, la psicologia criminal ens apropa a la comprensió del fenomen criminal i de les característiques dels seus autors i també a conèixer
  els elements de tipus psicològic que poden ser utilitzats per preveure i tractar la conducta delictiva.

  Un altre dels punts essencials, objecte d’estudi de la psicologia criminal, i que resulta fonamental per a la Criminologia, és el fenomen de la «carrera criminal»: comprendre els factors de risc i els factors protectors davant del delicte així com les diferents respostes i trajectòries dels individus són elements clau per desenvolupar campanyes de prevenció i també de tractament
  delictiu.

  Des d’un punt de vista més instrumental, la psicologia criminal contribueix a la investigació i resolució dels delictes (elaboració de perfils criminals) i, en general, a l’aplicació d’estratègies de rehabilitació més efectives tant per als delinqüents com per a les víctimes del delicte.


  Amunt

   

  • L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

  Aquesta assignatura de 6 crèdits està situada al 5è semestre dels estudis de Criminologia. Està inclosa a la matèria de Psicologia (12 ECTS en total), completant la formació d’aquesta matèria amb Bases Psicosocials en Criminologia, que es proposa com a assignatura del 3er semestre. Per tant es recomana haver cursat aquesta matèria, i també l’assignatura del mòdul bàsic Introducció a la Psicologia (1er semestre), per tal de disposar d’una bona base
  formativa en aquesta matèria.


  Amunt

   

  • Camps professionals en què es projecta

  Els camps professionals sobre els que es projecta la psicologia criminal es troben recollits al quart mòdul. Els àmbits professionals més rellevants i profusos són el tractament dels delinqüents, la prevenció de la delinqüència i l’avaluació del risc. Per una altra banda, un dels àmbits més estimulants de la matèria és la investigació criminal o «criminal profiling», àrea que consisteix en la elaboració de perfils criminals que ajudin a la investigació policial. A
  més a més, un altre camp on la psicologia criminal és imprescindible és en l’àmbit de la psicologia penitenciaria, la qual s’ocupa de diferents aspectes de les presons, com les característiques dels empresonats, la violència en les presons, els efectes negatius derivats de la reclusió, etc. Per últim, altres àmbits pràctics rellevants en la societat actual són la psicologia forense, la selecció de jurats, el tractament de víctimes, la memòria de testimonis, terrorisme, etc. En tots aquests àmbits
  els coneixements procedents de la psicologia criminal són essencials i formen les bases per a un treball pràctic adient i amb resultats eficaços.


  Amunt

   

  • Coneixements previs

  Com s’ha comentat anteriorment, es recomana haver cursat les matèries Introducció a la Psicologia i Bases psicosocials de la Criminologia.


  Amunt

   

  • Objectius i competències

  Objectius d’Aprenentatge:

  1. Introduir a l’estudiant en els conceptes fonamentals de la psicologia criminal.
  2. Conèixer i utilitzar de forma adequada la terminologia científica específica de l’assignatura.
  3. Comprendre els principis de la investigació criminal psicològica tant respecte als fonaments teòrics com pel que fa a la seva dimensió aplicada.
  4. Posar
   a l’abast de l’estudiant els coneixements més actuals en matèria d’anàlisi, avaluació i pronòstic de la conducta antisocial i/o delictiva.
  5. A partir de l’anàlisi psicològic de la criminalitat, treballar tant l’explicació del delicte com les aplicacions més utilitzades per a la seva prevenció i tractament.
  6. Conèixer i relacionar les principals teories utilitzades per la psicologia criminal amb les conductes criminals efectives.
  7. Identificar els diferents tipus
   de conductes criminals i els seus elements característics.
  8. Interpretar les principals variables que intervenen en el procés de presa de decisions, las formes de persuasió i els biaixos més freqüents.

  Competències:

  A més a més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències especifiques següents:

  1. Comprendre
   el fenomen criminal des de l’estudi dels principals factors psicològics relacionats amb els actes, la conducta i la carrera delictiva.
  2. Conèixer i saber identificar els principals tipus de comportaments criminals i els factors de risc personals i ambientals.
  3. Conèixer les principals aplicacions de la psicologia criminal dins de l’àmbit de la investigació criminal, la prevenció i el tractament.
  4. Conèixer i saber utilitzar els principals instruments d’avaluació utilitzats
   per la psicologia criminal per determinar el risc de conducta delictiva o victimització.


  Amunt

   

  • Continguts

  L’assignatura té les següents unitats:

  Unitat 1: L’anàlisi psicològic de la delinqüència i el seu mètode.

  Unitat 2: Comportament i tipus criminals.

  Unitat 3: Explicacions psicològiques de la conducta delictiva.

  Unitat 4: Aplicacions: «criminal profiling», psicologia penitenciaria, tractament a delinqüents i avaluació del risc.


  Amunt

   

  • Consulta dels materials de què disposa l’assignatura
  Material Suport
  Psicologia criminal Web
  Psicologia criminal PDF


  Amunt

   

  • Consulta del model d’avaluació
  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació
  contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un
  examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver
  superat l’AC.La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

   


  Ponderació de les qualificacions

   


  Opció per superar l’assignatura: AC + PS

  Final d’assignatura: AC + PS

  AC = 60%

  PS = 40%

  Notes mínimes:

  · PS = 3,5

  Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS.


  Opció no superant l’AC: EX + AC

  Final d’assignatura: EX + AC

  EX = 65%

  AC = 35%

  Notes mínimes:

  · EX = 4

  Aquesta fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l’EX.

  Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l’EX, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX


  Amunt

   

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.