Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de política criminal (cat)  Informació de l’assignatura

  Política criminal Codi: 
  20.517    Crèdits: 
  6
  Consulta de les dades generals  

  Descripció  

  Camps professionals en què es projecta  

  Coneixements previs  

  Objectius i competències  

  Continguts  

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura  

  Consulta del model d’avaluació  

  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.

  Aquesta disciplina és en l’ actualitat una peça fonamental en el conjunt de les ciències penals i la seva interacció amb la recerca criminològica no pot ser desconeguda en la formació del criminòleg. Les decisions relacionades amb la prevenció i la resposta a la delinqüència tenen una dimensió político-criminal que pot ser analitzada racionalment i revisada de manera crítica i respecte a la que pot efectuar propostes fonamentades empíricament . Per altra banda, una teoria criminològica poc podrà
  aportar a la societat si a sobre d’ ella no es pot construir un programa político-criminal realitzable. El coneixement de tots els condicionants que intervenen en el cicle de les decisions político-criminals permetrà al criminòleg ser conscient de les mediacions necessàries per poder transformar els postulats teòrics en polítiques de prevenció i control de la delinqüència, per la qual cosa haurà de dominar els conceptes bàsics de la política criminal comparada i de la política criminal alternativa.


  Amunt

  Professions relacionades amb la presa de decisions polític-criminals i amb la seva execució, tant en l’àmbit de la prevenció del delicte, policial, judicial o d’execució de penes i mesures.


  Amunt

  Es necessari haver cursat abans les assignatures Fonaments de criminologia, Dret penal i Teories criminològiques.


  Amunt

  Objectius d’Aprenentatge: 

  1. Conèixer els antecedents i principis teòrics de la política criminal. 
  2. Comprendre el sentit de la política criminal en el conjunt de les ciències penals y, en particular, en relació amb la criminologia 
  3. Comprendre la doble dimensió valorativa i funcional de la política criminal i la necessitat de que sigui fonamentalment en bases empíriques 

  4. Conèixer els models predominants en el debat polític-criminal 
  5. Disposar de les principals referències teòriques que permetin una lectura polític-criminal de les reformes legals i decisions relatives a la prevenció de la delinqüència 
  6. Conèixer les tendències existents en el pla internacional i europeu que condicionen la evolució de la política criminal. 
  7. Disposar dels elements necessaris pel disseny d’ un programa polític-criminal i la seva avaluació. 

  Competències: 

  A més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents: 

  1. Analitzar el fenòmen criminal des d´una perspectiva empírica e interdisciplinària.
  2. Situar el fenòmen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa. 
  3. Apendre a dissenyar, aplicar
  i avaluar polítiques de seguretat i prevenció de la delinqüència


  Amunt

  Continguts bàsics:

  I. La política criminal com a disciplina empírica i valorativa. Principis i models polític-criminals 
  II. La política criminal en l´àmbit internacional. Política criminal en relació amb la prostitució, la tracta de persones i el tràfic de drogues. 
  III. La política criminal a Europa. 
  IV. La política criminal a Espanya. 
  V. Avaluació de polítiques públiques.


  Amunt

  Material Suport
  Política criminal Web
  Política criminal PDF


  Amunt

  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació
  contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un
  examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver
  superat l’AC.

  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.


  Ponderació de les qualificacions


  Opció per superar l’assignatura: AC + PS

  Final d’assignatura: AC + PS

  AC = 60%

  PS = 40%

  Notes mínimes:

  · PS = 3,5

  Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS.


  Opció no superant l’AC: EX + AC

  Final d’assignatura: EX + AC

  EX = 65%

  AC = 35%

  Notes mínimes:

  · EX = 4

  Aquesta fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l’EX.

  Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l’EX, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX


  Amunt  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.