Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de medicina legal i forense (cat)  Informació de l’assignatura

  Medicina legal i forense Codi: 
  20.528    Crèdits: 
  6
  Consulta de les dades generals  

  Descripció  

  Objectius i competències  

  Continguts  

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura  

  Consulta del model d’avaluació  

  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.

  La Medicina Legal, Forense o Judicial neix, existeix i roman estretament vinculada a les exigències de la Justícia tant per la seva naturalesa com pel seu contingut. En l’actualitat, aquesta denominació de la disciplina mèdica té dues vessants diferenciades que seran estudiades en aquesta assignatura: la Medicina Forense o Judicial i la Medicina Legal. Una altra qüestió que tractarem és la gran transcendència de la Medicina Legal i Forense
  i la importància que, per a un criminòleg, té el seu coneixement. També estudiarem quines responsabilitats es deriven de les actuacions mèdic forenses per a tots els agents que intervenen en el procediment judicial. Els progressos científics i tecnològics així com el desenvolupament cada vegada més complex del món del dret i les creixents exigències socials, han fet que apareguin i que siguin necessàries les aplicacions
  de variades disciplines que complementen o que estan íntimament relacionades. Les anomenades «Ciències Forenses» estan integrades per diverses ciències i tecnologies que aporten coneixements, procediments i tècniques que condueixen a la cerca de la resolució de les qüestions que plantegen els casos legals en estudi. Les nocions de Medicina Legal i Forense són una part important dels coneixements del Grau en Criminologia i la seva aplicació
  interdisciplinar amb la resta de coneixements permetran a l’estudiant resoldre, amb millors competències, els casos i problemàtiques que es presentin.


  Amunt

  Competències:

  Els coneixements i l’estudi de la Medicina legal i forense permetran al criminòleg conèixer i treballar d’una forma més integral en les actuacions judicials. A més de les competències generals i de caràcter transversal, en aquesta assignatura es treballaran les competències específiques següents:

  1.- Comprendre les principals característiques que defineixen la Medicina forense i les seves relacions amb altres àrees de la Medicina i de les Ciències forenses.

  2.-
  Adquirir coneixements sobre els diagnòstic de la mort certa, mitjançant l’autòpsia, amb l’estudi del cadàver i dels signes de mort.

  3.- Conèixer les valoracions mèdic-legals de les lesions no mortals i mortals, diferenciant dins de les lesions mortals les de tipus vital i les post mort.

  4.- Conèixer com per mitjà de la criminalística i les seves relacions amb altres Ciències forenses podem identificar a una persona i realitzar l’estudi dels indicis recollits a l’escenari del delicte.

   

  Objectius
  d’aprenentatge

  En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de:

  1. Conèixer el concepte, contingut i classificació de la Medicina legal i forense.

  2. Adquirir coneixements de les principals branques de la Medicina legal i la seva aplicació pràctica.

  3. Adquirir coneixements en patologia forense, mecanismes lesius, quadres clínics, aspectes relatius a les lesions en l’individu viu i l’estudi de les lesions en casos de mort.

  4. Diferenciar les característiques
  bàsiques de lesions produïdes en vida i les produïdes en període postmortal.

  5. Estudiar les lesions i morts per diferents mecanismes d’acció de gran interès en Medicina Legal i Forense.

  6. Conèixer i diferenciar les característiques dels trets per arma de foc i de les lesions i morts per armes blanques.

  7. Analitzar la repercussió mèdic- legal de la sexologia forense, de manera especial la valoració forense dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

  8. Adquirir
  coneixements forenses relacionats amb l’inici de la vida, l’interrupció voluntària i legal, de l’embaràs enfront de l’avortament provocat.

  9. Descobrir l’ampli contingut de la Criminalística forense i assumir coneixements bàsics en aspectes com la identificació.

  10. Analitzar la participació de les Ciències forenses com l’Antropologia i l’Odontologia forense en la identificació dels individus.


  Amunt

  Mòdul didàctic 1 Psiquiatria forense

  1. Concepte i contingut.

  2. La prova pericial psiquiàtrica. Informe psiquiàtric forense.

  3. Psiquiatria i Dret Penal

  4. Psiquiatria i Dret Civil.

   

  Mòdul didàctic 2 Tanatologia forense

  1. Concepte mèdic i jurídic de la mort.

  2. Diagnòstic de la mort certa.

  3. Estudi de la naturalesa i causa de la mort.

  4. La data de la mort o cronotanatodiagnòstic.

  5. Autòpsia: Fonaments i tècniques.

   

  Mòdul
  didàctic 3 Patologia forense

  1. Estudi mèdic legal de les lesions.

  2. Diagnòstic diferencial entre lesions vitals i postmort.

  3. Valoració mèdic- legal i classificació de les contusions.

  4. Accident de trànsit. Atropellament.

  5. Lesions i mort per arma blanca.

  6. Lesions i mort per arma de foc.

  7. Asfíxies. Qüestions mèdic-legals.

  8. Mort per inhibició.

  9. Catàstrofes. Intervenció mèdic legal.

   

  Mòdul didàctic 4 Sexologia
  forense i medicina legal del nounat i la infància. Criminalística forense.

  1. Aspectes mèdic – legals dels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

  2. Avortament. Valoració mèdic – legal.

  3. Mort violenta del nounat i del nen.

  4. Identificació del subjecte viu.

  5. Antropologia Forense.

  6. Odontologia Forense.

  7. Anàlisi DNA. Biologia molecular i la seva aplicació


  Amunt

  Material Suport
  Medicina legal i forense PDF
  Medicina legal i forense Web


  Amunt

  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació
  contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un
  examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver
  superat l’AC.

  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.


  Ponderació de les qualificacions


  Opció per superar l’assignatura: AC + PS

  Final d’assignatura: AC + PS

  AC = 60%

  PS = 40%

  Notes mínimes:

  · PS = 3,5

  Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS.


  Opció no superant l’AC: EX + AC

  Final d’assignatura: EX + AC

  EX = 65%

  AC = 35%

  Notes mínimes:

  · EX = 4

  Aquesta fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l’EX.

  Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l’EX, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX


  Amunt  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.