Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de fenomenologia de la criminalitat (cat)

   

  Fenomenologia de la criminalitat Codi:

  20.516    Crèdits:

  6

  Consulta de les dades generals

  Descripció

  L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

  Objectius i competències

  Continguts

  Consulta dels materials de què disposa l’assignatura

  Consulta del model d’avaluació

  ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.
  • Descripció

  En l’àmbit de la ciència, la fenomenologia s’encarrega de l’estudi dels fenòmens que es relacionen entre si, responent a un mateix àmbit del coneixement. En l’àmbit concret que ens ocupa, és a dir, el criminològic, en referir-nos a la fenomenologia de la criminalitat, estem fent esment a l’estudi de les diferents manifestacions del fenomen criminal. Concretament, l’assignatura que aquí presentem, s’ocupa de l’estudi de quatre de les manifestacions delictives més prominents en l’actualitat. Durant

  el programa de l’assignatura, (composat de quatre mòduls temàtics diferenciat), es treballarà les qüestions bàsiques i conceptes fonamentals de les formes delictives: la delinqüència juvenil, la violència de gènere, el crim organitzat i, finalment, la relació entre immigració i delinqüència.

  Aquestes formes criminals mereixen, al nostre parer, una especial atenció per l’actualitat i pel protagonisme que ha guanyat en els últims anys, tant per part del públic en general, com per part de

  la comunitat científica i acadèmica.

   

  Amunt

  • L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis

  Fenomenologia de la Criminalitat s’imparteix, com a assignatura de caràcter fonamental dins el programa del Grau de Criminologia.

   

  Amunt

  • Objectius i competències

  En finalitzar el semestre els alumnes hauran de ser capaços de:

  1. Conèixer els conceptes bàsics i qüestions fonamentals al voltant dels quatre àmbits concrets d’estudi que es plantegen en l’assignatura.

  2. Conèixer i ser capaç d’identificar les característiques específiques de cada un dels fenòmens estudiats.

  3. Familiaritzar-se amb les principals explicacions teòriques que s’han aportat sobre aquests fenòmens. 4. Conèixer la literatura i les aportacions

  científiques més recents portats a terme en cada un dels àmbits d’estudi

  5. Conèixer la dimensió i incidència d’aquests fenòmens delictius al nostre país.

  6. Conèixer l’abast d’aquesta delinqüència en un context internacional

  7. Conèixer els contextos jurídics que regulen els tipus delictius objecte d’estudi.

   

  Amunt

  • Continguts

  – Continguts bàsics:

  M1: Delinqüència juvenil:

  1. definició

  2. La mesura de la delinqüència juvenil

  3. L’extensió de la delinqüència juvenil

  4. Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil

  5. Factors de risc i factors de protecció

  6. Parells desviats i bandes juvenils

  7. Mitjans de comunicació i delinqüència juvenil

  8. La

  teoria general de la delinqüència juvenil de Agnew

  9. La prevenció de la delinqüència juvenil

  M2: Crim organitzat:

  1. La definició de crim organitzat i les seves característiques principals

  2. Diferències entre la criminalitat organitzada i altres agrupacions de tipus criminal: bandes juvenils i terrorisme

  3. El mesurament del crim organitzat: aproximacions directes i indirectes

  4. Explicacions criminològiques

  del crim organitzat

  5. L’interior de les organitzacions criminals

  6. El paper d’Espanya en el crim organitzat: principals mercats il¿lícits i rutes internacionals

  M3. Violència de gènere:

  1. conceptualització

  2. Magnitud del fenomen: Incidència, prevalença i evolució

  3. La transculturalitat de la violència contra la dona

  4. Característiques interaccionals de la violència contra la dona

  5. models teòrics

  6. Factors de risc

  7. Respostes institucionals i estratègies d’actuació davant la violència contra la dona

  M4. Inmigración y delincuencia:

  1. Immigrants i estrangers

  2. perspectives històriques

  3. Els immigrants com a víctimes: Dades empíriques i explicacions teòriques

  4. Els immigrants com a infractors: Dades empíriques i explicacions teòriques

  5. Opinió

  pública, mitjans de comunicació i immigració

  6. Integració, aculturació i multiculturalisme

   

  Amunt

  • Consulta dels materials de què disposa l’assignatura
  Material Suport
  Novelette: Delinqüència juvenil PDF
  Fenomenologia de la criminalitat Web
  Fenomenologia de la criminalitat PDF
  Novelette: Delinqüència juvenil epub

   

  Amunt

  • Consulta del model d’avaluació
  Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació

  contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un

  examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver

  superat l’AC.

  La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX.

   

   

  Ponderació de les qualificacions

   

   

   

  Opció per superar l’assignatura: AC + PS

   

  Final d’assignatura: AC + PS

  AC = 60%

  PS = 40%

  Notes mínimes:

  · PS = 3,5

  Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

   

  Opció no superant l’AC: EX + AC

   

  Final d’assignatura: EX + AC

  EX = 65%

  AC = 35%

  Notes mínimes:

  · EX = 4

  Aquesta fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l’EX.

  Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l’EX, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX

   

  Amunt

   

   

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.