Associació Interuniversitària de Criminologia

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

SIEC Sociedad Interuniversitaria de Estudiantes de Criminología

Universidad

logo_uoc

  Suscríbete al blog por correo electrónico

  Introduce tu correo electrónico para suscribirte a este blog y recibir notificaciones de nuevas entradas.

  pla docent de victimologia (cat)

  pla docent de victimologia (cat)

  Victimologia Codi: 20.518 Crèdits: 6 Consulta de les dades generals Descripció L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis Camps professionals en què es projecta Coneixements previs Objectius i competències Continguts Consulta dels materials de què disposa l’assignatura Consulta del model d’avaluació ATENCIÓ: Aquesta informació recull els apartats del pla docent de l’assignatura durant el darrer semestre amb docència. En iniciar el període de matrícula, podràs consultar el calendari i model d’avaluació per al següent semestre a Secretaria / Matrícula / Horaris proves d’avaluació final.

  Descripció

  La victimologia és una disciplina emergent que sorgeix de la preocupació davant l’oblit de la perspectiva de la víctima en l’estudi de la delinqüència. A mitjan segle XX alguns autors van començar a posar en relleu que la criminologia havia centrat l’atenció bàsicament en el delinqüent i la resposta enfront d’aquest. Per això, tenir en compte el paper de la víctima en l’explicació del fet criminal i en l’actuació de la societat davant les seves implicacions i conseqüències constituïa no solament la reparació d’un oblit històric sinó una necessitat científica. Sobre aquestes bases, es desenvolupa la victimologia com a branca de la criminologia, encara que hi ha certs sectors que han reclamat l’autonomia d’aquesta disciplina.

  L’assignatura en el conjunt del pla d’estudis L’assignatura ofereix una visió dels fenòmens relacionats amb el delicte des de la perspectiva de la víctima, centrada, més que en el delicte com a concepte normatiu o comportament inidividual, en el fet de la victimització i la resposta davant la mateixa. És recomanable haver cursat prèviament Fonaments de criminologia, Introducció a la psicologia i Dret penal part general. Amunt Camps professionals en què es projecta Professions relacionades amb la prevenció del delicte i l’assistència a les víctimes. Amunt Coneixements previs Es recomanable haver superat abans Fonaments de criminologia, Introducció a la Psicologia i Dret penal part general Amunt Objectius i competències Competències: – Analitzar el fenomen criminal des d’una perspectiva empírica i interdisciplinària. – Informar i assessorar sobre els diferents sistemes de prevenció i reacció al delicte. – Aprendre a dissenyar, aplicar i avaluar mesures de protecció i assistència a les víctimes – Situar el fenomen criminal en el context personal, social i jurídic en el que es desenvolupa – Objectius d’Aprenentatge: 1. Conèixer el context en què sorgeix la victimologia i les relacions que té amb la resta d’àmbits de la criminologia. 2. Comprendre els conceptes de víctima, victimització i desvictimització, i també les implicacions i els efectes que tenen. 3. Distingir els factors de risc segons els diversos models existents. 4. Conèixer els elements fonamentals de la victimització de diversos col•lectius de risc, com els menors d’edat, les persones amb discapacitat, la gent gran, els emigrants o les persones que treballen en l’àmbit del comerç sexual. 5. Saber els drets que tenen les víctimes i el reconeixement d’aquests drets en l’àmbit internacional, europeu i espanyol. 6. Conèixer els diversos models assistencials en relació amb els serveis especialitzats d’atenció a víctimes. 7. Estudiar els mecanismes jurídics de reparació a la víctima dins i fora del procés penal. Amunt Continguts I. Fonaments conceptuals de la victimologia 1. La victimologia en el context de les ciències socials 2. La victimologia en el context de les ciències de la salut 3. Visió social de les víctimes 4. Aspectes metodològics i de recerca en victimologia II. Victimització en la infància i l’adolescència 1. Context històric i aparició de la victimologia del desenvolupament 2. Victimització infantojuvenil: definició i tipologia 3. Victimització sexual en la infància i l’adolescència: definició i tipologia 4. Extensió del problema: incidència de la victimització infantojuvenil 5. Conseqüències de la victimització infantojuvenil III. Victimització en l’edat adulta i la senectut 1. La victimització en l’edat adulta 2. La victimització en l’ancià IV. Victimització en col¿lectius de risc 1. La victimització de les persones amb discapacitat 2. La victimització de les treballadores del sexe 3. La victimització de les persones immigrants 4. Protecció dels col¿lectius de risc V. Reparació, suport i protecció 1.L’estatut jurídic de la víctima 2.La reparació 3.Sistemes especialitzats de suport a les víctimes del delicte 4. Programes de protecció de les víctimes Amunt Consulta dels materials de què disposa l’assignatura Material Suport Victimologia Web Victimologia PDF Amunt Consulta del model d’avaluació Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d’una banda, a partir de l’avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d’altra banda, mitjançant la realització d’un examen final (EX). Per a fer la PS cal haver superat l’AC; per fer l’EX no cal haver superat l’AC. La fórmula d’acreditació de l’assignatura és la següent: AC + PS o EX. Ponderació de les qualificacions Opció per superar l’assignatura: AC + PS Final d’assignatura: AC + PS AC = 60% PS = 40% Notes mínimes: · PS = 3,5 Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a la PS. Opció no superant l’AC: EX + AC Final d’assignatura: EX + AC EX = 65% AC = 35% Notes mínimes: · EX = 4 Aquesta fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l’EX. Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l’EX, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. En el cas d’assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l’examen (EX), la fórmula de ponderació només s’aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l’EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l’assignatura serà la nota obtinguda a l’EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l’assignatura serà la nota obtinguda a FE.

  Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.